top of page

הכשרות המטפלים נעשות במסגרות של מרפאות לבריאות הנפש, שירותים פסיכולוגיים חינוכיים, סמינרים למטפלים, ימי עיון או מפגשי צוות של תחנות לבריאות הנפש. ההכשרות יכולות להתבצע במסגרת סמינר המשכי ובו המפגשים הם בתדירות של אחת לשבוע או אחת לחודש. כמו כן, ההכשרות יכולות להיות מרוכזות ליום למידה ארוך.

 
בהרצאות שלי אני מציגה חומרים תיאורטיים, ממצאי מחקרים ותפיסה פסיכולוגית וטיפולית עבור הנושאים בהם אני עוסקת. ההרצאות מלוות בשירים אותם מקריאה ומנתחת, בטקסטים הממחישים את רעיונות ההרצאות וגם בסרטונים. ההרצאות מועברות בסגנון של סמינר בו מתקיים שיח פתוח עם המשתתפים.

תחומי ההכשרות אותם אני מעבירה

מקומות בהם העברתי הכשרות למטפלים

  • בית חולים זיו - צפת

  • מרכז טיפולי רקפת – רמת השרון

  • תחנה לטיפול משפחתי – קריית ים

  • התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי – קריית ביאליק

  • היחידה לרפואת גוף-נפש לילדים ונוער – ראש העין

  • שירות פסיכולוגי חינוכי – מועצה אזורית חוף השרון

  • שירות פסיכולוגי חינוכי תל אביב – תחנת שלם

  • שירותי הייעוץ לסטודנטים - אוניברסיטת תל אביב

הכשרה על עבודה טיפולית לאור תיאוריות פסיכואנליטיות 

Leaf

הכשרה על עבודה טיפולית עם הורים

Leaf

הכשרה  על טיפול במשפחות גרושות

Leaf

הכשרות למטפלים במרפאות

Leaf

קורסים בתואר שני לפסיכולוגיה קלינית ולטיפול באומנויות

Leaf
Leaf

תיאוריות פסיכודינמיות – סוגיות נבחרות

קורס בשנה א' בתואר שני לפסיכולוגיה קלינית המרכז האקדמי רופין

Leaf

תיאוריות יחסי אובייקט ופסיכולוגיית העצמי

קורס בשנה ג' בתואר שני M.A.A.T. בטיפול באמנות, המכללה האקדמית בית ברל, הפקולטה לאומנויות

Leaf

תיאוריות פסיכודינמיות – למתקדמים

קורס בשנה ב' בתואר שני לפסיכולוגיה קלינית המרכז האקדמי רופין

Leaf

סמינר קליני

קורס בשנה ג' בתואר שני M.A.A.T. בטיפול באמנות, המכללה האקדמית בית ברל, הפקולטה לאומנויות

Leaf

מבוא לפסיכותרפיה

קורס בשנה א' בתואר שני M.A.A.T. בטיפול באמנות, המכללה האקדמית בית ברל, הפקולטה לאומנויות

קורס בשנה ג' במסלול 'ויניקוט ביון והעצמאיים בפסיכואנליזה – פורצי דרכים'. התוכנית לפסיכותרפיה ללימודי המשך, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

הופעתה של הפסיכואנליזה העצמאית הבריטית והתפתחותה של הוויה קלינית חדשנית

קורס במסגרת לימודי המשך לפסיכולוגים חינוכיים מומחים בוגרי המסלול לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה, המכללה האקדמית לוינסקי.

התיאוריה והחשיבה הטיפולית של פרויד וקליין

קורס בשנה ב' במסלול לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית, המכללה האקדמית לוינסקי.

טיפול בהורות לאור תיאוריות של הקבוצה העצמאית בפסיכואנליזה הבריטית

קורס במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, אפיקים – המדרשה ללימודי פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית, המכללה האקדמית תל אביב-יפו.

עצמאיים בשטח: הקבוצה המרכזית בפסיכואנליזה הבריטית מאובייקט המעבר (ויניקוט) ועד האובייקט המתמיר (בולאס)

קורס במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, אפיקים – המדרשה ללימודי פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית, המכללה האקדמית תל אביב-יפו.

קריאה בכתביו של ויניקוט: מעגלים בין סוף להתחלה

קורס במסלול לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית, המכללה האקדמית לוינסקי.

סמינר קליני

סדנא בתוכנית לפסיכותרפיה "מבטים – בין תיאוריה לפרקטיקה", החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.

יחסי אובייקט והתיאוריה של מלאני קליין מתוך שירה

Leaf

קורסים בתוכניות ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה

קורסים

bottom of page