top of page

"הצגת מקרה: מטפלת ומטופלת, שוני ודימיון" (2022). הכנס השנתי של המסלול לפסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי של התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב. שם הכנס: The psychoanalytic Zero נקודת האפס של הפסיכואנליזה – השבתה של הפסיכואנליזה מקולוניזציה של האחר לריקות כמרחב אינסופי. בהשתתפותו של ד"ר קואיצ'י טוגאשי מיפן.

"מה נשתנה בתיאוריה הזו? פסיכולוג מגישת ACT ופסיכולוגית מגישה פסיכודינמית מתדיינים על עולמות קליניים מקבילים או משלימים" (2022). הרצאה בכנס "פסיכולוגיית המעמקים של הבהביוריזם ו-ACT – מפגש בין נקודות מבט. מכון מפרשים, המכללה האקדמית תל אביב יפו.

"טיפול בהורות ועבודה טיפולית עם הורים", "הערכת הקשר הורה-ילד בתחילת המסע הטיפולי עם המשפחה", "הפרקטיקה של טיפול בהורות" (2021). הרצאות בסמינר תיאורטי למטפלי שפ"ח רמת השרון ומרכז הטיפולי רקפת.

"דמיון וזרות ביחסים טיפוליים: הזר שבתוכנו – הדומה שמחוצה לנו". הרצאה ביום עיון 'אמת ושקר, דמיון וזרות בחדר הטיפול: נקודות עיוורות של מטפלים בגישה הפסיכואנליטית' (2020). המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית, המסלול לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, מכללת לוינסקי.

"Similarities, Dissimilarities, and Blind Spots in Therapeutic Relations".(2019)  Engaging Difference and Sameness: Pathways to Empathic Dialogue. 42nd IAPSP Annual International Conference 2019, Vancouver, CANADA.

המאמר הוצג בכנס השנתי של איגוד פסיכולוגיית העצמי בוונקובר (2019) והפך למאמר לימוד בסמינרים של המכונים הפסיכואנליטיים של ניו-יורק (Psychoanalytic institute) ושל מילאנו (ISIPSe institute) 

"יחסי אובייקט והתיאוריה הקלייניאנית מתוך שירה" (2019). סדנא בתוכנית לפסיכותרפיה מבטים. המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.

"תהליכי ספרציה ואינדיוידואציה בקשר הטיפולי" (2012). הרצאה בכנס הצגות מקרה בטיפול באומנות, בית ברל.

"דינמיקת "הזדהות עם התוקפן" בטיפול באומנות" (2010). הרצאה בכנס השתעשעות ומשחק (ויניקוט) בטיפול באומנות, בית ברל.

הרצאות בכנסים ובימי עיון

Leaf

הרצאות לקהל הרחב

Leaf

מעבירה הרצאות בתחומים של פסיכולוגיה קלינית לציבור שומעים רחב. ההרצאות הן בנושאים משתנים בהתאם לבקשת הגוף הפרטי/האקדמי/הציבורי.

מבין המוסדות והחברות שבהן העברתי הרצאות

Leaf

הרצאות מצולמות

הרצאות

פודקאסט

Leaf
bottom of page